PHỞ KHÔ HOÀNG NGUYÊN

Chứng nhận Ocop sản phẩm năm 2021

Phở tươi khô ăn liền Hoàng Nguyên

Sản phẩm Vì Chất Lượng Cuộc Sống Việt

Phở khô Hoàng Nguyên

Sản phẩm Vì Chất Lượng Cuộc Sống Việt

Phở khô Hoàng Nguyên

Sản phẩm Vì Chất Lượng Cuộc Sống Việt